O firmie

Firma „Eko-Strefa” Doradztwo Ekologiczne Grażyna Pełka powstała z myślą obsługi podmiotów gospodarczych z zakresu ochrony środowiska. Firma świadczy profesjonalne usługi w zakresie ochrony środowiska.

Działalność ma na celu przede wszystkim pomóc Państwu w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska. Prowadzenie firmy wymaga ogromu wiedzy specjalistycznej i fachowej a sprawy ochrony środowiska często wymykają się spod kontroli przedsiębiorców, co może skutkować brakiem uzyskania koniecznych pozwoleń, nieterminowym składaniem koniecznych sprawozdań, popełnianiu błędów w naliczaniu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, nieprawidłowym prowadzenie ewidencji odpadów a w następstwie olbrzymim stresem w przypadku kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz ewentualnie karami finansowymi. Aby tego uniknąć możecie Państwo sprawy ochrony środowiska powierzyć właśnie Nam. Dla klientów przygotowujemy wszelkiego rodzaju dokumenty i opracowania będące podstawą do uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia planowanego przedsięwzięcia, jak również pomagamy w rozwiązywaniu zagadnień ochrony środowiska w już funkcjonujących przedsiębiorstwach.

Współpracujemy ze specjalistami o wysokich kwalifikacjach z zakresu ochrony środowiska oraz firmami wykonującymi pomiary środowiskowe. Zespół doświadczonych specjalistów gwarantuje fachowe i rzetelne usługi.

Polecamy w szczególności powierzenie naszej firmie prowadzenia spraw bieżących dotyczących ochrony środowiska (tzw. Zarządzanie Ochroną Środowiska) na mocy umowy outsourcingu w wyżej wspomnianej tematyce. Przeprowadzamy również audyty w zakresie ochrony środowiska, wskazujące miejsca newralgiczne w przedsiębiorstwie z tytułu obowiązków prawnych ciążących na jednostce organizacyjne.

Naszymi głównymi cechami są:

 • rzetelność – zawsze doprowadzamy sprawę do końca, nawet w przypadkach skomplikowanych
 • profesjonalizm – długoletnia praca związana z szeroko rozumianą ochroną środowiska oraz liczne szkolenia i stałe dokształcanie w tym zakresie pozwalają na Nam na rozwiązywanie nawet najtrudniejszych spraw w sposób profesjonalny i zgodnie z obowiązującymi przepisami terminowość w realizacji powierzonych do wykonania zleceń i zadań
 • opracowania wykonujemy w możliwie najkrótszym czasie
 • każdy klient traktowany jest w sposób wyjątkowy i pozwalający na zaspokojenie jego oczekiwań. Powierzony Nam przez Państwa problem staje się Naszym i możecie być Państwo pewni, że nie zostanie on zlekceważony, czy odroczony w czasie.

Oferta skierowana jest do wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, urzędów gmin, biur projektowych oraz osób fizycznych, które z mocy prawa zobowiązane są do przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

Przygotowywanie opracowań w ramach rozpoczęcia działalności:

 • wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
 • karty informacyjnej przedsięwzięcia
 • raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Przygotowywanie dokumentacji do wniosku o:

 • pozwolenie zintegrowane
 • pozwolenie wodno-prawne
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • zezwolenie na zbieranie, transport czy przetwarzanie odpadów
 • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • zgłoszenie instalacji

Usługi i pomoc w zakresie ochrony środowiska:

 • profesjonalne doradztwo z zakresu ekologii w tym procesu inwestycyjnego
 • prowadzenie spraw ochrony środowiska z właściwymi organami środowiska (np. pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń)
 • prowadzenie całości zadań dot. ochrony środowiska dla przedsiębiorstw
 • naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym opłaty 5 lat wstecz)
 • uregulowanie spraw związanych z odpadami (prowadzenie ewidencji itp.)
 • prowadzenia baz: KOBIZE, PRTR i inne
 • obecność podczas kontroli organów kontrolnych
 • realizacja jednostkowych zleceń z zakresu dokumentacji i sprawozdawczości
 • pomoc w realizacji obowiązków i zarządzeń pokontrolnych, już po stwierdzeniu nieprawidłowości przez organy kontrolujące

Wykonamy:

 • audyt środowiskowy
 • przegląd ekologiczny

Polecamy:
zarządzanie ochroną środowiska – usługę, w ramach której mieści się kompleksowa obsługa w zakresie prowadzenia spraw dotyczących ochrony naturalnego otoczenia oraz oceny oddziaływania na środowisko, w tym prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości na mocy umowy outsourcingu w wyżej wspomnianej tematyce.

Wszystkie dokumenty są przygotowywane rzetelnie, a sprawy prowadzone są do czasu zakończenia procedury administracyjnej. W razie potrzeby reprezentujemy Inwestora lub Przedsiębiorcę w urzędach, wyjaśniamy, odpowiadamy na pisma i zapytania urzędowe.

Tagi Firmy

wnioski o wydanie decyzji środowiskowej, karty informacyjnej przedsięwzięcia, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, pozwolenia, pozwolenie zintegrowane, pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wprowadzanie gazów pyłów i pyłów do powietrza, zgłoszenie instalacji, audyt środowiskowy, przegląd ekologiczny, ekologia, eko, strefa, doradztwo z ekologii, prowadzenia baz: KOBIZE, PRTR.

 

Lokalizacja

Eko-Strefa Płock

Sienkiewicza 67 lok. 9
09-400 Płock

Zapraszamy

pon. - pt. 08:00 - 16:00
sobota Nieczynne
niedziela Nieczynne

Kontakt

668 338 767

biuro@eko-strefa-plock.pl

Formy płatności

 • Gotówka
 • Przelew

Komfort

 • Poczekalnia
 • Dowóz
 • Napoje
 • Miejsce przystosowane
 • Parking
 • Telewizor
 • Szatnia
 • Muzyka
 • Prasa
 • Wifi
 • Obiekt monitorowany