O firmie

ZAKRES PROWADZONEJ TERAPII

 • EEG BIOFEEDBACK (poprawianie efektywności pracy mózgu);
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA (Diagnoza wad i zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży. Terapia dzieci i osób dorosłych z afazją – po udarze, wylewie, urazach. Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci niemówiących. Terapia dzieci po operacjach rozszczepu podniebienia. Terapia dzieci z zespołem: Aspergera, Williamsa, Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym);
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA
 • TERAPIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA (dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysgrafia, dysortografia, dysleksja);
 • TERAPIA RĘKI (podstawą programu jest traktowanie trudności dziecka w zakresie małej motoryki jako problemu tkwiącego w całym rozwoju psychoruchowym dziecka – oznacza to, że pracując nad trudnościami manualnymi dziecka skupiamy się na funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki);
 • STYMULACJA SYSTEMU TAKTYLNEGO (stymulacja dotykowa/taktylna przeznaczona zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych);
  TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
 • OCENA I USPRAWNIANIE FUNKCJI WZROKOWYCH (dobre widzenie jest podstawowym elementem prawidłowego rozwoju dziecka – wspomaga rozwój poznawczy, motoryczny, intelektualny, społeczny, wpływa na zachowanie. Ma bardzo duży wpływ na naukę, począwszy od analizowania, zapamiętywania przestrzeni oraz obiektów znajdujących się w niej, naukę czytania i pisania, umiejętności matematycznych, specjalistyczne kształcenie zawodowe. Percepcja wzrokowa zależna jest od prawidłowego funkcjonowania analizatora wzrokowego oraz jego współdziałania z innymi analizatorami.

Tagi Firmy

logopeda, terapia logopedyczna, terapia ręki, psycholog, orzeczenia.

Lokalizacja

Gabinet logopedyczny Płock

Baczyńskiego 3/71
09-400 Płock

Zapraszamy

pon. - pt. Kontakt telefoniczny
sobota Nieczynne
niedziela Nieczynne

Kontakt

602 537 694

oligomarzka@go2.pl

Formy płatności

 • Gotówka

Komfort

 • Poczekalnia
 • Napoje
 • Parking
 • Szatnia
 • Muzyka
 • Prasa
 • Wifi